Naturvårdsverket utsåg Årets naturfotograf första gången 1990. Sedan dess har 23 fotografer fått den hedersvärda titeln fördelat på 22 tillfällen under åren 1990-2013 (2000 och 2010 blev inga fotografer utsedda). Av dessa 23 fantastiskt duktiga fotografer har inte mindre än 13 varit medlemmar i /N.
Vi vill rikta ett stort grattis till våra 9 aktiva medlemmar som innehar titeln. Tore Hagman/N (årets naturfotograf 1990), Per Klaesson/N (årets naturfotograf 1991), Ingmar Holmåsen/N (årets naturfotograf 1992), Claes Grundsten/N (årets naturfotograf 1996), J-P Lahall (årets naturfotograf 1997), Staffan Widstrand/N (årets naturfotograf 2001), Lars Bygdemark/N (årets naturfotograf 2004), Brutus Östling/N (årets naturfotograf 2005) och Jan Grahn/N (årets naturfotograf 2011).
Här nedan ser du listan med samtliga fotografer som innehar den hedersvärda titeln. Grattis alla!
 
 • 1990 – Tore Hagman/N
 • 1991 – Per Klaesson/N
 • 1992 – Ingmar Holmåsen/N
 • 1993 – Sven Gillsäter/N (avliden)
 • 1994 – Gerry Johansson
 • 1995 – Bertil Pettersson
 • 1996 – Claes Grundsten/N
 • 1997 – Jan-Peter Lahall/N
 • 1998 – Peter Gerdehag
 • 1999 – Hans Strand
 • 2000 – ingen utsedd
 • 2001 – Staffan Widstrand/N
 • 2002 – Inge Lennmark
 • 2003 – Jan Töve
 • 2004 – Lars Bygdemark/N
 • 2005 – Brutus Östling/N
 • 2006 – Helene Schmitz
 • 2007 – Lennart Nilsson
 • 2008 – Mireille de la Lez
 • 2009 – Serkan Günes
 • 2010 – ingen utsedd
 • 2011 – Jan Grahn/N
 • 2012 – John Hallmén
 • 2013 - Jonna och Tammy Bergström

Kontakt

Johan Lind (ordförande)
Email: johan.olof.lind [att] gmail.com

Mats Andersson (webbmaster)
Email: mats@concret.se
Powered by CONCRET