Bägge organisationerna skrev nyligen under ett nytt treårigt samarbetsavtal om att fortsätta samarbeta runt återkomsten i Europa av vild natur och vilda djur, samt för att fortsätta försöka skapa en atmosfär av “Stolthet över det vilda” hos en mycket bred publik i vår del av världen. Wild Wonders var en av grundarna av Rewilding Europe då det bildades 2011. Idag är Rewilding Europe en organisation med 45 anställda i 14 europeiska länder och hittills 7 rewilding-områden där man arbetar aktivt med återintroduktion av förlorade djurarter, reservatsbildningar, naturturismutveckling och ett återförvildande av landskapen. Staffan Widstrand är en av grundarna till bägge organisationerna.

Länkar:

http://wild-wonders.photoshelter.com/gallery-list
http://www.rewildingeurope.com/

Kontakt

Johan Lind (ordförande)
Email: johan.olof.lind [att] gmail.com

Mats Andersson (webbmaster)
Email: mats@concret.se
Powered by CONCRET