Bland de tidiga /N-medlemmarna märks bl.a. Sven Gillsäter (född 1921 och död 2001).
 

Gillsäter var som ung sportfotograf med egen bildbyrå och framgångar vid olympiaden i London 1948 gift med Astrid Bergman, dotter till den störste resenärer av alla på den tiden, Sten Bergman. Gillsäter blev sedan naturfilmare, författare och världsresenär och det var Galapagosöarna i Stilla havet som lockade honom mest.

Gillsäter blev en av de stora folkkära naturskildrarna, i klass med den likaledes bortgångne Arne Sucksdorff och andra.

Tillsammans med Nils Dahlbäck, Kai Curry-Lindahl, Sven Wahlberg, Valfrid Paulsson och andra storheter inom naturskyddet på den tiden var han med när svenska delen av Världsnaturfonden, WWF, bildades 1971 och satt i WWFs förtroenderåd på personligt mandat.

Miljöskydd och skydd av utrotningshotade djur gick att förena med ambitionen att i folkbildningens intresse visa bilder från naturen. 1993 blev han Årets naturfotograf efter en rad resor bland annat till Antarktis och Falklandsöarna.
 

Kontakt

Johan Lind (ordförande)
Email: johan.olof.lind [att] gmail.com

Mats Andersson (webbmaster)
Email: mats@concret.se
Powered by CONCRET