Göran Ekström har en utställning utomhus i Badhusparken i Östersund. Den ingår som en del i stadens arrangemang Vinterparken, under vårvintern. Utställningen pågår under tiden 18 - 26 mars 2017, på temat Bilder från Jämtland. Ytterligare information, se   http://vinterparken.se/vintergalleriet/

Kontakt

Anders Geidemark (ordförande)
Tel. 070-769 41 77
Email: anders.geidemark@telia.com

Webbmaster

Mats Andersson
Email: mats@concret.se
Powered by CONCRET