Göran Ekström har en utställning utomhus i Badhusparken i Östersund. Den ingår som en del i stadens arrangemang Vinterparken, under vårvintern. Utställningen pågår under tiden 18 - 26 mars 2017, på temat Bilder från Jämtland. Ytterligare information, se   http://vinterparken.se/vintergalleriet/

Kontakt

Johan Lind (ordförande)
Email: johan.olof.lind [att] gmail.com

Mats Andersson (webbmaster)
Email: mats@concret.se
Powered by CONCRET