“Ett vildare liv är inte bara nödvändigt för oss människor och för naturens biologiska mångfald, utan dessutom fullt möjligt, även i Europa och Sverige. Det håller dessutom redan på att ske runt omkring oss, säger Staffan Widstrand.”

Det är inte bara vad boken ”Ett vildare liv” handlar om. Det är också vad Staffans och Magnus stora projekt Wild Wonders of Europe och Rewilding Europe går ut på. Boken kan ses som en vacker redogörelse för de tio år som duon arbetat med att skildra och bidra till att återskapa ett allt vildare Europa.

“Bilderna och boken tar avstamp i Wild Wonders of Europe projektet och vi har desstuom blandat in mycket nytt material från Staffan och mina senaste fotouppdrag i Sverige och i Europa. Vi vill ju att det vilda skall kunna återuppstå i en allt större grad på många fler olika ställen. Och nu när så många unga flyttar in till städerna finns det plötsligt plats till just det. Det behöver fattas ett antal politiska beslut men det finns också en rad saker som vi lite till mans kan göra. Vi tar ett grepp kring och berättar om en ny typ av naturskyddsrörelse i Europa som kallas ”rewilding” och var och vad vi tycker det konceptet kan göra nytta, berättar Magnus.”

Kontakt

Johan Lind (ordförande)
Email: johan.olof.lind [att] gmail.com

Mats Andersson (webbmaster)
Email: mats@concret.se
Powered by CONCRET