DT skriver i en debattartikel 14 aug. 2018:

Regeringens, myndigheternas och Sveaskogs hantering av Ore Skogsrike är en sorglig historia. Här, i Rättviks kommun, fanns för fem år sedan ett förhållandevis stort sammanhängande skogslandskap med höga naturvärden. Sedan dess har det statliga skogsbolaget Sveaskog avverkat över 600 hektar av dessa naturskogar. Flera av de skogar med höga naturvärden som ännu finns kvar riskerar att avverkas av Sveaskog nu i augusti.

Naturskyddsföreningen uppmärksammade Sveaskog om de biologiskt värdefulla skogarna i Ore Skogsrike redan 2013. Sveaskog har därefter avverkat flera av dessa, trots kännedom om skogarnas naturvärden. I skogen vid Brännvinsberget hittades 40 rödlistade arter och signalarter ... 

> Läs hela artikeln här

Kontakt

Johan Lind (ordförande)
Email: johan.olof.lind [att] gmail.com

Mats Andersson (webbmaster)
Email: mats@concret.se
Powered by CONCRET