Hans Ring/N erhåller IOSF:s (International Otter Survival Fund) erkännande för sitt fotograferande av vilda uttrar och arbetet med dem under lång tid. 
Sedan 3 år utdelar man en s.k. "Utter-Oscar" till personer över hela världen som gjort insatser för att bevara världens uttrar (det finns 13 arter av uttrar i världen).
 
  

Kontakt

Johan Lind (ordförande)
Email: johan.olof.lind [att] gmail.com

Mats Andersson (webbmaster)
Email: mats@concret.se
Powered by CONCRET