Foto: Jonas Nordenström

Skydda Skogen har nu i januari 2019 skickat ett brev med många underskrifter till Sveaskog, Skogsstyrelsen, Länsstyrelsen och Sorsele kommun. Det är ett försök att stoppa avverkningar i en naturskog på berget Njuöniesvarrie utanför Sorsele. Skogen har många rödlistade arter och är en av de få skogar i Sorseles närhet som inte redan har kalhuggits. 

Representanter från bland annat Fältbiologerna, Greenpeace, Naturskyddsföreningen, Jordens Vänner och Klimataktion ställer sig bakom brevet. Även politiker som Rebecka Le Moine (MP), Gudrun Schyman (FI) och Gita Nabavi (Fi) står bakom. Debattörer som Göran Greider och Thomas Tidholm har skrivit under liksom Naturfotograferna samt många lokala turistföretag kring Sorsele.

> Mer info

> Skriv under ...

Kontakt

Johan Lind (ordförande)
Email: johan.olof.lind [att] gmail.com

Mats Andersson (webbmaster)
Email: mats@concret.se
Powered by CONCRET