En olovlig avverkning i stocksmyr-Brännans naturreservat, utförd av Sveaskog. Foto: Daniel Karlsson /N

Bilden av Sverige som ett miljöpolitiskt progressivt land med stora naturskogar där vilda djur och växter trivs är falsk. När FN rankar världens länder efter hur stor del av landets yta som utgörs av skyddad natur, hamnar Sverige på 99:e plats, långt efter länder som fått stark kritik för skogsskövling, som exempelvis Brasilien (33:e plats) och Malaysia (73:e plats). 

För att komma till rätta med utarmningen av svensk natur har riksdagen satt upp miljömålen Levande skogar och Ett rikt växt och djurliv. Men dessa mål kan inte nås med dagens politik. För att komma till rätta uppmanar nu Naturfotograferna staten att ta ansvar för vår skog innan det är för sent!

Naturfotograferna, och ytterligare 22 organisationer, lanserar idag Vår skog. Vi föreslår tillsammans att statliga Sveaskog kan bli en del av lösningen på ett av Sveriges största miljöproblem. Regeringen och minister Ibrahim Baylan kan ge Sveaskog en nyckelroll genom att ställa om det statliga skogsbruket till ett hållbart brukande och även öka skyddet av våra hotade skogar. Sveaskogs ägardirektiv måste ändras och att bolagets miljöambitioner måste höjas.

Friska ekosystem är en förutsättning för allt liv på planeten. Statliga Sveaskog ägs av oss alla.

Vi vill vara med och påverka våra skogars framtid. Uppmana staten även du att ta ansvar för vår skog innan det är för sent!

> Läs mer ...

Kontaktperson: Johan Lind /N, ordförande Naturfotograferna, 070 203 15 60, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Kontakt

Johan Lind (ordförande)
Email: johan.olof.lind [att] gmail.com

Mats Andersson (webbmaster)
Email: mats [att] concret.se
Powered by CONCRET