För de flesta av oss i Naturfotograferna kom beskedet oväntat och alldeles för tidigt att Karlo lämnat oss.
Karlo växte upp i Slovenien men kom till Sverige 1970 och upptäckte fotografi som sitt uttrycksmedel.
Karlo kom med i föreningen Naturfotografernas gemenskap 2010, men var redan då en erfaren och duktig naturfotograf,
aktiv i PhotoNatura och IFWP (International Federation of Wildlife Photograpy).

Som kreativ fotograf blev han ofta belönad med olika utmärkelser, både nationellt och internationellt.
Karlo reste mycket och delade gärna med sig av sina fotografiska erfarenheter, genom många olika bildvisningar,
ibland kompletterade med sång, dikter och dans.

När man hade förmånen att umgås med Karlo i olika sammanhang, inte minst med kameran i naturen,
spred han inspiration och glädje. Han bjöd alltid på sig själv.

På grund av sin sjukdom måste han avbryta sitt bildvisningsprogram för 2019,
men kunde med stöd av sin fru Inga genomföra sin sista föreläsning i början av februari.

Det känns tomt nu!

/Staffan Arvegård/N och Bengt S Eriksson/N
Foto: Bengt S Eriksson/N

 

Kontakt

Johan Lind (ordförande)
Email: johan.olof.lind [att] gmail.com

Mats Andersson (webbmaster)
Email: mats@concret.se
Powered by CONCRET