Foto: Annette Seldén

Naturfotograferna – en av 40 röster i upprop med önskelista inför jul: Skydda alla skogar med höga naturvärden

Vi har inte råd att förlora fler värdefulla naturskogar i Sverige. Beslutsfattare måste sätta ner foten och garantera skydd av samtliga skyddsvärda skogar. Det skriver 25 representanter för olika miljöorganisationer, bland annat föreningen Naturfotograferna, i en debattartikel.

Artikeln handlar om ett upprop med en önskelista inför jul till ministrar, riksdagsledamöter och svenska EU-parlamentariker, om att alla skogar med höga naturvärden måste skyddas och att kalhyggesbruket behöver fasas ut till förmån för kalhyggesfria metoder. Världens skogar och klimat står inför en omfattande kris och beslutsfattare måste agera, menar undertecknarna. Uppropet är underskrivet av 28 representanter från 26 olika organisationer och en sameby samt ett tiotal forskare.

> Läs debattartikeln här

> Läs kort om uppropet här

> Ladda ner det kompletta uppropet

Kontakt

Johan Lind (ordförande)
Email: johan.olof.lind [att] gmail.com

Mats Andersson (webbmaster)
Email: mats [att] concret.se
Powered by CONCRET