Halmstads kommuns kulturpris går i år till Patrik Leonardsson som är fotograf med naturen i Halland som huvudmotiv.

Det var en enig kulturnämnd som beslutade att tilldela Patrik Leonardsson Halmstads kommuns kulturpris 2019. Priset på 30 000 kronor delades ut i samband med kommunfullmäktiges möte den 12 december.

Kulturnämndens motivering lyder:
”För sitt tålamodskrävande och outtröttliga arbete som utmynnar i konstnärliga verk som ger oss fantastiska skildringar av Halmstad och det omgivande landskapet. Oavsett om det är havets brusningar eller en dunkel skogsdunge delges vi själslig näring i fotokonsten med ett alldeles eget och särskiljande bildspråk.”

Halmstads kommuns kulturpris har sedan 1967 delats ut årligen till en grupp person, grupp eller organisation som har gjort särskilt värdefulla insatser inom kulturens område. Allmänhetens nomineringar ligger till grund för kulturnämndens beslut.

Kontakt

Johan Lind (ordförande)
Email: johan.olof.lind [att] gmail.com

Mats Andersson (webbmaster)
Email: mats [att] concret.se
Powered by CONCRET