Johan Siggessons bilder på den glada sälen fick stor spridning.

Den publicerades bland annat i Daily Mail, Mirror, Metro UK, Daily Star m fl.

> Daily Mail

Kontakt

Johan Lind (ordförande)
Email: johan.olof.lind [att] gmail.com

Mats Andersson (webbmaster)
Email: mats [att] concret.se
Powered by CONCRET