För att uppmärksamma det viktiga arbetet med slåtterängar och sporra till fortsatta insatser har Länsstyrelsen tagit initiativ till utmärkelsen Årets slåtterängsskötare. Årets val föll till slut på Ove Eriksson, som var nominerad till priset för tredje gången.

Ove Eriksson sköter sedan över 30 år Anders-Bengtsgården med tydlig inriktning att skapa hög biologisk mångfald. Genom sitt arbete har flera ovanliga och hotade arter som riskerar att försvinna fått en fin livsmiljö.

Priset delades ut 11 augusti 2020.

Foto: Ove Eriksson/N

Kontakt

Annette Seldén (ordförande)
Email: seldenphoto [att] telia.com

Mats Andersson (webbmaster)
Email: mats [att] concret.se
Powered by CONCRET