Landskap: Skåne
Ort: Jonstorp
Invalsår: 2009
Webb: pictanatura.se
Facebook: www.facebook.com/pictanatura

Fotograf, föreläsare och läromedelsförfattare med inriktning på natur och naturvetenskap. Fotograferar gärna vanliga men förbisedda växter och djur, ofta i makroformat.

Anders arbetar heltid i familjeföretaget Picta Natura AB sedan 1999. Han producerar texter och bilder kring temat natur och naturvetenskap. I produktionen ingår ett tiotal läroböcker i biologi, naturkunskap och kemi.

Anders illustrerar till stor del sina egna böcker, men levererar även bilder till annat material och utställningar.

Anders vill i sina föredrag och bildvisningar lyfta fram vanliga men ofta förbisedda växter och djur i närmiljön.

Bildarkivet innehåller bilder från stora delar av världen, men i nuläget blir det mycket makrofotograferinghemma i Kullabygden. De minsta detaljerna kräver mikroskopfotografering.

Kontakt

Anders Geidemark (ordförande)
Tel. 070-769 41 77
Email: anders.geidemark@telia.com

Webbmaster

Mats Andersson
Email: mats@concret.se
Powered by CONCRET