Fotograf: Lars-Olof Hallberg
Författare: 
Förlag: Votum
Utgivningsår: 2011
ISBN: 978-91-85815-60-9

Fjällbondens avsked, de sista fjällägenheterna - Boken skildrar ett urval av de sista statligt ägda gårdarna ovan odlingsgränsen i Norrland, något som kallas för fjällägenheter (odlingslägenheter).

Kontakt

Johan Lind (ordförande)
Email: johan.olof.lind [att] gmail.com

Mats Andersson (webbmaster)
Email: mats [att] concret.se
Powered by CONCRET