Landskap: Södermanland
Ort: Malmköping
Invalsår: 1968
Webb:

Efter 10 år på ett förlag satsade han 1966 på sin hobby naturfotografering. Det blev först bilder för skolornas behov, sedan böcker. Från mikrobilder till landskap, från kryptogamer till däggdjur.

När man sitter här vid datorn år 2011 så känns det nästan overkligt att det blivit ett tjugotal böcker. Jag minns så väl när jag låg på S:t Görans sjukhus i Stockholm 1958 och drömde om att någon gång i framtiden få skriva en bok om naturfotografering – i Svante Lundgrens efterföljd. Han var en av ”de stora” liksom Bengt Berg, P-O Swanberg och Lennart Nilssonr. AV-materiel var "hett" under 1960-talet och när jag fick överta SF:s skolfilmsavdelnings stillbildsdel på Skrivrit blev det ganska snart ett sådant behov av bilder att jag såg chansen att satsa helt på naturfoto. Vi flyttade 10 mil åt SV till centrala Sörmland och när bildbandsproduktionen var avslutad lockade Nils-Erik Landell mig att göra en bok om Sjaunja, som följdes av Fårö, Sörmlandsleden, Båven m fl. Sedan kunde jag själv skrivdebutera med guideböcker om fjäll och skärgård, handböcker om naturfotografering och vildväxande träd och buskar. Behovet av fälthandböcker resulterade i Lavar, Mossor, Svampar och Galler tillsammans med botanister. En stor del av 90-talet gjorde jag ingenting annat än fotograferade kulturväxter, växter av alla de slag som odlas i trädgårdar och parker. Avsikten var att det skulle bli omfattande bestämningsböcker med ”nycklar”. Något sådant hade inte gjorts i Sverige sedan 1860-talet. Det var ett mycket roligt arbete när jag åkte runt hela Syd- och Mellansverige, ett varv i månaden under växtsäsongen när det var som mest intensivt. Så många entusiastiska ”trädgårdsamatörer” jag träffade liksom generösa människor i våra botaniska trädgårdar! Men de båda botanisterna som skulle svara för texter och uppläggning fann till sist uppgiften övermäktig. Det odlas idag ett jättesortiment och ökningen har accelererat under de senaste decennierna. Att göra bestämningsnycklar som är någotsånär heltäckande var en alltför svår uppgift och botanisternas övriga åligganden på institutionerna ökade också under de här åren varför projektet fick läggas ned. Det var en besvikelse men bilderna blev ju ett tillskott till mitt arkiv och en del får användning i andra sammanhang. Två böcker till har det blivit där jag fått svara för de flesta bilderna: SÖRMLANDS FLORA, resultatet av många amatörbotanisters ideella inventeringsarbete under 20 års tid. Den kom under hösten 2001 och blev på hela 800 sidor. Ännu lite tjockare är BLEKINGES FLORA, som kom 2006. Liknande floror har gjorts eller är under arbete för de flesta svenska landskap – en imponerande aktivitet som har utvecklats under senare tid.

Det som har revolutionerat fotografin de senaste åren är som vi alla vet den digitala tekniken. Det är ju fantastiskt att i princip ha både ett sätteri (datorn), en reproanstalt (scannrar, digitalkamera, bildbehandlings-program) och tryckeri (bläckstråleskrivare) på sitt eget skrivbord! Inget mörkrum och inga kemikalier. Det känns lite som att återknyta till den grafiska bransch som jag lämnade för 45 år sedan.

En annan speciell verksamhet var framtagandet av ställbara bakstycken för Hasselblad som var möjlig under 80- och 90-talet. 112 st. blev det totalt så länge som Hasselblad kunde leverera de nödvändiga objektivfattningarna.

Kontakt

Annette Seldén (ordförande)
Email: info [att] naturfotograferna.se

Mats Andersson (webbmaster)
Email: mats [att] concret.se
Powered by CONCRET