Landskap: Södermanland
Ort: Stockholm
Invalsår: 2009
Webb: osqar.se

"Oscar" har fåglar i när och fjärran som paradnummer, men varvar alltmer med andra motiv i naturen.

Stefan "Oscar" Oscarsson har sedan småskolan närt ett stort intresse för djur och natur. Det började med vattenödlor i svenska diken, för att sedan utvidgas till färgsprakande fåglar i tropiska djungler.

Sedan mitten på 70-talet har detta fågelintresse allt mer komma att upplevas genom kamerasökaren, med lite varierande intensitet. Efter den digitala inmarschen i de svenska folkhemmen, kom Oscars fotograferande dock att ta ordentlig fart. Numera är kikaren och artlistorna inte längre prio 1...

Oscar är en allätare vad gäller biotopval att vistas i med kameran i högsta hugg. Likaså uppskattar han fotografering från gömsle likväl som på rörlig fot i terrängen. Syftet med hans fotografering är egentligen ganska okomplicerat; försöka fånga det vackra, dramatiska, spektakulära, underhållande, humoristiska, det levande mm som det finns i mängder av "där ute".

I det "civila" livet arbetar Oscar som kemiingenjör hos en stor teknikkonsultfirma. Det innebär en hel del tjänsteresor i landet, som Oscar i möjligaste mån försöker utnyttja för sitt fotograferande enligt devisen "förena nytta med nöje"...

Kontakt

Annette Seldén (ordförande)
Email: info [att] naturfotograferna.se

Mats Andersson (webbmaster)
Email: mats [att] concret.se
Powered by CONCRET