Landskap: Uppland
Ort: Nacka
Invalsår: 2019
Webb: www.niclasahlberg.se, ig niclasahlberg, FB Niclas Ahlberg

Jag, Niclas Ahlberg är 54 år och driver ett tidningsförlag med titlar inom medicin och hälsa i Gustavsberg, nära Stockholm. Fotointresset började med en krasch, bokstavligen. En olycka vid skridskosegling ledde till att passionen för fartfyllda actionsporter fick ta en paus för rehabilitering av en långdragen axelskada. En lugnare hobby krävdes och jag återtog mitt barnaintresse för fåglar men denna gång i kombination med kamera. Bildskapandet tog snart över som drivkraft och de senaste 6-7 åren har intresset blivit närmast fanatiskt.

Till en början var det uteslutande fåglar men intresset för flora och fauna har breddats med åren. Mer och mer tid spenderas på Gotland där jag har min andra bas. I mitt bildskapande är ljuset den absolut viktigaste komponenten. Jag försöker mer och mer utnyttja mina bilder för att skriva artiklar, hålla föredrag och jag är i slutskedet med att skriva min första bok.  

Kontakt

Annette Seldén (ordförande)
Email: info [att] naturfotograferna.se

Mats Andersson (webbmaster)
Email: mats [att] concret.se
Powered by CONCRET