H.M. Konungen har den 28 januari 2021, på Karl-dagen, beslutat om medaljförläningar för H.M. Konungens medalj och medaljen Litteris et Artibus.

Henrik Ekman/N tilldelas medalj av 8:e storleken i Serafimerordens band med motiveringen "För betydelsefulla insatser för att sprida kunskap om natur och miljö."

> Samtliga medaljförläningar 2021 på Kungahuset.se

Andra personer som fått medalj av 8:e storleken i Serafimerordens band är Lisbeth Palme, Peter Englund och Tore Wretman m fl …

Kontakt

Annette Seldén (ordförande)
Email: info [att] naturfotograferna.se

Mats Andersson (webbmaster)
Email: mats [att] concret.se
Powered by CONCRET