Naturvårdsverket har beslutat att årets naturfotograf 2020 är Jörgen Wiklund/N. Priset delas ut för 31:e året och prissumman är 25 000 kronor. 

̶  Jörgen Wiklund får stipendiet bland annat för sin mycket uppskattade bok ”Sveriges Sötvattensfiskar”, där 50 limniska fiskarter levande fotograferats med oerhört spännande resultat. Fiskarnas karaktär, såväl arternas som individernas, visas i fotona., säger Björn Risinger, generaldirektör på Naturvårdsverket. Han har stor bredd i sin gärning, där även fågelfoto har en speciell plats, avslutar Björn Risinger.

> Mer info

 
 
Naturvårdsverket utsåg Årets naturfotograf första gången 1990. Sedan dess har 29 fotografer fått den hedersvärda titeln fördelat på 31 tillfällen under åren 1990-2020 (2000 och 2010 blev inga fotografer utsedda). Av dessa 29 fantastiskt duktiga fotografer har inte mindre än 18 varit medlemmar i /N.
Vi vill rikta ett stort grattis till våra 11 aktiva medlemmar som innehar titeln. Per Klaesson/N (årets naturfotograf 1991), Ingmar Holmåsen/N (årets naturfotograf 1992), Claes Grundsten/N (årets naturfotograf 1996), J-P Lahall (årets naturfotograf 1997), Staffan Widstrand/N (årets naturfotograf 2001), Lars Bygdemark/N (årets naturfotograf 2004), Brutus Östling/N (årets naturfotograf 2005), Jan Grahn/N (årets naturfotograf 2011), Göran Ekström/N (årets naturfotograf 2014), Mats Andersson/N (årets naturfotograf 2016) och Jörgen Wiklund/N (årets naturfotograf 2020).
 
 1. 1990 – Tore Hagman (varit medlem i /N)
 2. 1991 – Per Klaesson/N
 3. 1992 – Ingmar Holmåsen/N
 4. 1993 – Sven Gillsäter/N (avliden)
 5. 1994 – Gerry Johansson
 6. 1995 – Bertil Pettersson (varit medlem i /N)
 7. 1996 – Claes Grundsten/N
 8. 1997 – Jan-Peter Lahall/N
 9. 1998 – Peter Gerdehag (varit medlem i /N)
 10. 1999 – Hans Strand
 11. 2000 – i n g e n  u t s e d d
 12. 2001 – Staffan Widstrand/N
 13. 2002 – Inge Lennmark
 14. 2003 – Jan Töve (varit medlem i /N)
 15. 2004 – Lars Bygdemark/N
 16. 2005 – Brutus Östling/N
 17. 2006 – Helene Schmitz
 18. 2007 – Lennart Nilsson
 19. 2008 – Mireille de la Lez
 20. 2009 – Serkan Günes (varit medlem i /N)
 21. 2010 – i n g e n  u t s e d d
 22. 2011 – Jan Grahn/N
 23. 2012 – John Hallmén
 24. 2013 – Jonna och Tammy Bergström
 25. 2014 – Göran Ekström/N
 26. 2015 – Erik Johansson
 27. 2016 – Mats Andersson/N
 28. 2017 – Roine Magnusson (varit medlem i /N)
 29. 2018 – Johan Hammar
 30. 2019 – Peter Hanneberg
 31. 2020 – Jörgen Wiklund/N

Kontakt

Annette Seldén (ordförande)
Email: info [att] naturfotograferna.se

Mats Andersson (webbmaster)
Email: mats [att] concret.se
Powered by CONCRET