En av vår tids stora fjällfotografer har gått ur tiden efter en tids sjukdom.


Foto: Stina Deurell


Kate, som till yrket var speciallärare, men även professionell naturfotograf, bosatt i Lerum utanför Göteborg, dokumenterade samekulturen och rennäringen under nära 30 år. Hon följde några norrländska renskötarfamiljers liv i vardag och fest. Kate hade även ett stort intresse av andra urfolk, bland annat inuiterna på Östgrönland.

Förutom den dokumentära fotografin så var hon också en skicklig naturfotograf och skildrade den svenska och norska fjällvärlden, men även den Grönländska naturen.
Utöver sitt intresse för samisk kultur och fjällnatur så var fjällvandring, friluftsliv samt miljö och naturvård det som Kate tillsammans med sin familj brann för.
Kates bilder har publicerats i en mängd tidningar, tidskrifter och böcker. De har också visats i TV-program, bildspel och ett stort antal utställningar runt om i Norden. 
Hon har skrivit läroboken "Sápmi sameland" och deltog som en av tre fotografer i Hasselblads stora bildspel "Sápmi de åtta årstidernas folk" som hade premiär 1994 och visades på många internationella världsutställningar under åren 1994 till 2005.


2008 valdes Kate in i Naturfotograferna/N
Hon var också medlem i bildbyrån Naturbild, senare Johnér samt SFF, Svenska Fotografers Förbund.

Våra tankar går till den närmaste familjen och vännerna.
 

Foto: Kate Kärrberg
 

Kontakt

Annette Seldén (ordförande)
Email: info [att] naturfotograferna.se

Mats Andersson (webbmaster)
Email: mats [att] concret.se
Powered by CONCRET