Landskap: Uppland
Ort: Uppsala
Invalsår: 2019
Webb: www.erikberg.weebly.com
Instagram: photographer_erikberg

Erik, född 1997, är naturfotograf, blivande biolog och fågelskådare. Intresset för fotografering kom igång 2011 när han köpte sin första digitala systemkamera, intresset för naturen däremot har funnits med honom från dess att han lärde sig gå. Allt började djupt i de västmanländska skogarna där morbrodern Mats visade honom allt från ormvråkar och lappugglor till grodor och fladdermöss. Ännu idag är Erik som fotograf mest verksam i de stora skogarna i norra Västmanland, trots att både bor och studerar i Uppsala. 

Eriks bildspråk har varierat mycket under åren, men på senare år har det i takt med hans ökade kunskap och erfarenhet mer kommit att spegla den biologiska mångfalden och hoten som står för dörren till följd av människans ökade utnyttjande av naturen. Det är så lätt att ta naturen för givet, vilket Erik tror är ett av de största hoten mot den biologiska mångfalden. Det är också något han som naturfotograf fått erfara många gånger när han har begett sig ut till sina favoritställen för att fotografera, men väl på plats har det visat sig där bara fanns en sönderkörd skogsväg kvar, och ingen skog. Genom bilder som fascinerar, inspirerar och ibland också påvisar ömhet vill Erik sprida kunskapen om den natur vi har runt oss och värdet av att skydda den.

Rent fototekniskt gillar Erik att experimentera med olika tekniker och tillvägagångsätt. Personligen föredrar han bilderna där man porträtterar djur tillsammans med sin omgivning såväl urban som naturlig. Även nattfotografering har blivit lite av Eriks specialitet, dels för att han gillar den tekniska utmaningen, dels för att få visa upp något som betraktaren med stor sannolikhet inte sett tidigare.

Kontakt

Annette Seldén (ordförande)
Email: info [att] naturfotograferna.se

Mats Andersson (webbmaster)
Email: mats [att] concret.se
Powered by CONCRET