Växtkraft som fascinerar.
Växternas och vissa algers fotosyntes ändrade för länge sedan sammansättningen av jordens atmosfär, så att den nu innehåller en stor andel syre som djur, människor och andra organismer är beroende av. Alla växter använder sig av fotosyntes för att få tillgång till den energi och det kol de behöver.  Växterna omvandlar solljus, koldioxid och vatten till druvsocker och syrgas. Arterna är många och skiftande. Alltid med sin speciella särprägel i utseende, form, färg.

Kontakt

Annette Seldén (ordförande)
Email: info [att] naturfotograferna.se

Mats Andersson (webbmaster)
Email: mats [att] concret.se
Powered by CONCRET