Foto: Alf Linderheim/N
Text: Stig Holmstedt
Grafisk form: Per Kollberg
Språk: Svenska     
Antal sidor: 208  
Dimensioner: 245 x 275 x 20 mm     
Vikt: 1.350 g     
ISBN: 978-91-88435-93-4    

Förlag: Votum

Färnebofjärden vid Nedre Dalälven är en av Sveriges största nationalparker nedanför fjällen, med spännande vildmark och många sällsynta växt- och djurarter. Älven sammanfaller i stort med den naturliga Norrlandsgränsen där norr möter söder i klimat, terräng, vegetation och fauna, vilket bjuder på många sällsamheter. Här finns även intressant kulturhistoria med Gysinge bruk och lämningar efter kolning, flottning, slåtter och fäbodväsende.

I Färnebofjärden – Nationalparken vid Nedre Dalälven får vi följa med på upptäcktsfärd i denna unga nationalpark med sina vida örika fjärdar, forsområden, våtmarker och gammelskogar.

www.linderheim.se

Kontakt

Annette Seldén (ordförande)
Email: info [att] naturfotograferna.se

Mats Andersson (webbmaster)
Email: mats [att] concret.se
Powered by CONCRET