Landskap: Jämtland
Ort: Östersund
Invalsår: 2004
Webb: www.ekstromnaturfoto.picturo.se

Jobbar endast med nordisk natur, och då företrädesvis norrländsk natur. Däggdjur, fåglar, landskap m.m.

Född 1952. 1966 började Göran Ekström fotografera med systemkameran "Edixa", som var en dyr sak att skaffa sig för en skolgrabb. Numera yrkesverksam som naturfotograf på heltid sedan många år.

Kom ut med boken "I lappugglans skog", på Max Ströms förlag 2002. 2012 gav han ut boken "Skogens hemligheter", på Votums förlag. Han jobbar mycket med reportage och bilder i olika facktidningar. År 2014 erhöll han Sveriges författarfonds arbetsstipendium på 50 000 kronor. År 2015 erhöll Göran utmärkelsen "Årets Naturfotograf 2014", som utses av Naturvårdsverket.

Göran använder mycket egen konstruerad teknik för att nå vissa svårtagna bilder. Exempelvis olika typer av fjärrstyrda kameror. Intresset för tekniska lösningar som sådan är för honom dock alltid bara begränsad till vad som måste till för att komma åt bilden, i varje situation. Ibland kan detta sätt vara en förutsättning för att få speciella vinklar och minimera störningar av det skygga djurlivet, så att fotografering är möjlig.

Göran Ekström är under vinterhalvåret ute och visar bilder i olika föreningar, där han berättar om bildernas tillblivelse och i övrigt vad som sker i den Nordiska naturen. Även utställningar har på senare år fått en mer framträdande plats.

Kontakt

Annette Seldén (ordförande)
Email: info [att] naturfotograferna.se

Mats Andersson (webbmaster)
Email: mats [att] concret.se
Powered by CONCRET