Fotograf: J-P Lahall
Författare: Arne Johnsson
Förlag: Eget förlag
Utgivningsår: 2012
ISBN: 978-91-980164-0-6

Kontakt

Annette Seldén (ordförande)
Email: info [att] naturfotograferna.se

Mats Andersson (webbmaster)
Email: mats [att] concret.se
Powered by CONCRET