Landskap: Västergötland
Ort: Alingsås
Invalsår: 2022
Webb: olovsdotter.com
Facebook: facebook.com/mia.olovsdotter/
Instagram: instagram.com/miaolovsdotter/


Mia är lärare i biologi, kemi och fysik. Hon använder alltmer sina naturfotografier i sin undervisning kring kunskap om naturen och bevarande av denna. 

Det nordiska ljuset är speciellt och Mia försöker fånga det på bild särskilt i gryningen när sjöröken och dimmorna sveper över landskapen. Hon känner en glädje och utmaning i att utforska olika delar av naturfotografin, såsom landskap - djur och makrofotografi.

Mia söker den alltmer sällsynta, vilda och orörda naturen i sina hemmamarker som är skogen och skogssjöar i Härryda kommun och tjärnar, skogen och myrmarker i nordvästra Värmland.  Ofta fotograferar hon från sin kajak i hopp om att bland annat möta storlom och bäver, men också att få uppleva det uppvaknande landskapet en tidig morgon.

Mia har läst Fotografi – Visuell kommunikation i Jönköping och Fotografins filosofi – del III Naturfotografi på Universitetet i Karlstad. Med bakgrund av det fotograferar hon ofta i projektform där naturfotografier och berättelser tillsammans växer fram.

När Mia försöker analysera hur hon tänker sig ett naturfotografi som ska förstärka en berättelse växer ett bildfrö fram. Vid själva fotoögonblicket går hon både på intuition och den inre bild hon ser framför sig. Naturens motiv kan man inte styra, men Mia försöker skapa sina egna fotoögonblick med hjälp av tajmning i tidpunkt, ljus och utsnitt.

Ett bildprojekt Mia arbetat med är naturfotografier från ett speciellt litet naturreservat i sin barndoms trakter, Sandsjöns västra del i Härryda kommun. Hennes intention med naturfotografier från Sandsjön är att bevara minnet av en nästintill av människan orörd natur, men även visa på en natur som är värd att bevaras där Erteböllingarna levde som jägare och fiskare för 7000 år sedan. Mias artikel om den orörda Sandsjön publicerades i Natur og Foto nr 1, 2019.

2019 valdes Mia in i fotoföreningen PhotoNatura.

2019 höll hon bildföredrag på Naturfotofestivalen i Vårgårda och PhotoNaturadagen i Hässleholm. 

Mia håller bildföreläsningar och webbföreläsningar på olika fotoklubbar. 

 

Kontakt

Annette Seldén (ordförande)
Email: info [att] naturfotograferna.se

Mats Andersson (webbmaster)
Email: mats [att] concret.se
Powered by CONCRET