Förlag: Eget förlag
Foto, text och produktion: Peter Nilsson
Antal sidor: 156
Format: 29x29 cm
Papper: MultiArt Silk 170 gram 
Trådbunden med hård seglaminerad pärm
Tryck: Elanders Fälth & Hässler
ISBN: 978-91-637-8256-5
 

Kontakt

Annette Seldén (ordförande)
Email: info [att] naturfotograferna.se

Mats Andersson (webbmaster)
Email: mats [att] concret.se
Powered by CONCRET