Fotograf: Sven Persson
Författare: Per Blomberg
Förlag: Swelo Mediaproduktion AB
Utgivningsår: 2013
ISBN: 9789163738739
 
Allt började i Skåne omkring år 1950. Sverige hade klarat sig relativt helskinnat från andra världskriget som förött stora delar av övriga Europa. Den tekniska och ekonomiska utvecklingen hade ännu inte riktigt tagit fart, men flera ansenliga förändringar i landskapet började synas, vilket oroade den tidens natur- och landskapsvårdare. En av de mer hängivna vid denna tid, var professorn i botanik vid Lunds universitet, Henning Weimarck. Tillsammans med sin son Gunnar, som då var 15 år, reste han under flera år runt i Skåne för att med kameran skapa ett tidsdokument över det skånska landskapet.
Sextio år senare har Sven Persson och Per Blomberg följt i deras fotspår och rest runt för att fotografera om ett urval av dessa platser. Tack vare dessa bilder kan vi nu följa hur dramatiskt det skånska landskapet har förändrats under 60 år. En förändring som fortgår och där det är viktigt att minnas vad som skett för att kunna påverka vad som kommer att ske. Ett fantastiskt tidsdokument om det skånska landskapet i förändring.
 
Skånes landskap i förändring tilldelades Lengertz kulturpris i litteratur 2014 av Skånes hembygdsförbund.
 
Mer om boken och provläs: www.swelo.se/?page_id=447

Kontakt

Annette Seldén (ordförande)
Email: info [att] naturfotograferna.se

Mats Andersson (webbmaster)
Email: mats [att] concret.se
Powered by CONCRET