Foto Anders Ryman

Utställningsperiod 
1 april – 9 maj 2022

Plats
Gustav Adolfs torg

Samarbetsparter
Malmö Museer och Malmö Citysamverkan

 

För skolan
Malmö Museer erbjuder skolklasser att genomföra ett pedagogiskt program i utställningen under ledning av en av museets pedagoger.
> För information och bokning

Skolklasser som på egen hand vill arbeta med frågor om biologisk mångfald kopplade till utställningen kan fritt ladda ner ett pedagogiskt program från Naturfotografernas hemsida:
> Pedagogiskt program

 

Visningar av utställningen
Samlingsplats: Vid utställningen på Gustav Adolfs torg

 • Fredag 1 april kl. 15.30 och 16.30
 • Lördag 2 april kl. 14.00
 • Söndag 3 april kl. 14.00 och 15.00
 • Lördag 9 april kl. 14.00
 • Söndag 10 april kl. 14.00 och 15.00
 • Lördag 17 april kl. 14.00 och 15.00
 • Söndag 18 april kl. 14.00
 • Lördag 23 april kl. 14.00
 • Söndag 24 april kl. 14.00 och 15.00
 • Lördag 7 maj kl. 14.00
 • Söndag 8 maj kl. 14.00

Visningarna, som leds av medlemmar i Naturfotograferna, är kostnadsfria och varar ca 45 min.

 

Bildföredrag
”Kroknäbbar och eldögon – möten med våra rovfåglar och ugglor”
Rovfåglar och ugglor tillhör naturens mest slipade jägare. Tack vare ändrade attityder och ett flertal räddningsprojekt är många hotade arter idag på väg tillbaka. 
Patrik Olofsson, fotograf, filmare, författare och medlem i Naturfotograferna, visar bilder och berättar.

Plats: Malmö Museer
Torsdag 7 april kl. 17.30 – 18.30
> Mer information

 
”Förändringar i insektsvärlden”
Knappast någon djurgrupp är idag så utsatt och under press som insekter. Alarmerande nedgångar är ett hot mot våra ekosystem med oöverskådliga konsekvenser. Har vi överhuvudtaget råd med förlorare?
Ulf Westberg, naturfotograf och naturguide, visar bilder och berättar.

Plats: programmet hålls i utställningen Vår natur på Slottsholmen, Malmö Museer
Tid: 28 april klockan 17.30 – 18.30
 
”Bland suveräner och satelliter”
Till fascinerande bilder berättar naturfotograf Brutus Östling om såväl förlorare som vinnare i vår skandinaviska natur. Vi får möta allt från de besynnerliga brushanarna och andra utsatta lekfågelarter till mindre rovdäggdjur och våra stora rovfåglar, som tack vare mänskliga naturvårdsinsatser tycks lite mer lyckosamma i dag än för femtio år sedan.
Brutus Östling är en hyllad naturfotograf. Han har publicerat ett flertal prisbelönta böcker. Bland annat Att överleva dagen som han fick Augustpriset för 2009.

Plats: programmet hålls i utställningen Vår natur på Slottsholmen, Malmö Museer
Tid: 5 maj klockan 17.30 – 18.30


Exkursioner
I samband med utställningen på Gustav Adolfs torg arrangeras en drop-in guidning vid Landgrens holme i Skanör. P-G Bentz från Skånes Ornitologiska Förening finns på plats på skärfläckeplattformen lördagen 7 maj kl. 9-12. Från första parkett kan strandängarnas fågelliv beskådas med fokus på skärfläcka och kentsk tärna – som båda är ”vinnare” och resultatet av ett lyckat naturvårdsprojekt.

Plats: Landgrens holme, Skanör. 
Mötesplats: Skärfläckeplattformen
Lördag 7 maj kl. 9-12

 

Kontakt

Annette Seldén (ordförande)
Email: info [att] naturfotograferna.se

Mats Andersson (webbmaster)
Email: mats [att] concret.se
Powered by CONCRET