Landskap: Skåne
Ort: Jonstorp
Invalsår: 2009
Webb: pictanatura.se
Facebook: www.facebook.com/pictanatura

Fotograf, föreläsare och läromedelsförfattare med inriktning på natur och naturvetenskap. Fotograferar gärna vanliga men förbisedda växter och djur, ofta i makroformat.

Anders arbetar heltid i familjeföretaget Picta Natura AB sedan 1999. Han producerar texter och bilder kring temat natur och naturvetenskap. I produktionen ingår ett tiotal läroböcker i biologi, naturkunskap och kemi.

Anders illustrerar till stor del sina egna böcker, men levererar även bilder till annat material och utställningar.

Anders vill i sina föredrag och bildvisningar lyfta fram vanliga men ofta förbisedda växter och djur i närmiljön.

Bildarkivet innehåller bilder från stora delar av världen, men i nuläget blir det mycket makrofotograferinghemma i Kullabygden. De minsta detaljerna kräver mikroskopfotografering.

Kontakt

Annette Seldén (ordförande)
Email: info [att] naturfotograferna.se

Mats Andersson (webbmaster)
Email: mats [att] concret.se
Powered by CONCRET