Landskap: Småland
Ort: Jät
Invalsår: 1998
Webbfotohallberg.se

Naturfotograf och författare på heltid. Har specialiserat sig på att dokumentera miljöer och företeelser som är på väg att försvinna.

Lars-Olof Hallberg är naturfotograf, författare och föreläsare på heltid sedan 1998. Han har specialiserat sig på att fotografera svenska odlingslandskap. Ofta jobbar han i projektform och håller på flera år med att fotografera samma gård eller samma människor. Syftet är att gå på djupet och hans fotografier kompletteras ofta med intervjuer. Detta arbetssätt har hittills resulterat i fyra böcker och ett flertal fotoutställningar. Exempel på detta är hans dokumentation av jordbruk med häst, ängsfruktodlingar, gamla mjölkbord, bruket av fäbodar och avlägset belägna fjällgårdar.

Lars-Olof är också en flitigt anlitad föreläsare/bildvisare och har ett 15-tal olika bildprogram som han visar för företag och föreningar runt om i landet.

Lars-Olof åtar sig uppdragsfotografering för företag, kommuner, länsstyrelser och museer när det gäller odlingslandskap, kulturmiljöer, svenska lantraser mm.

Många av Lars-Olofs naturbilder finns att köpa hos Naturfotograferna/IBL Bildbyrå eller direkt från honom själv. Han har ett omfattande bildarkiv med fokus på odlingslandskap och människor i arbete inom jord och skog.

Som en av få svenska naturfotografer jobbar Lars-Olof fortfarande med analog kamera, mellanformat och dia. De flesta av hans bilder tas med kameran på stativ. Han trivs med detta noggranna och lite långsamma arbetssätt. Detta frigör också en massa tid för honom, han slipper sitta vid datorn och kan istället fokusera på att vara ute i naturen och fotografera.

Lars-Olofs böcker och ett stort antal foto-vykort finns att köpa via hans hemsida.

Kontakt

Annette Seldén (ordförande)
Email: info [att] naturfotograferna.se

Mats Andersson (webbmaster)
Email: mats [att] concret.se
Powered by CONCRET