Landskap: Halland
Ort: Halmstad
Invalsår: 1998
Webb: leonardsson.se

Frilansfotograf med inriktning på natur, utgår från Halmstad med Halland och nordvästra delen av Småland som arbetsfält.

Föddes under en snöstorm i Laholm den 11:e januari 1968. Bor numera i Halmstad, men är uppvuxen en bit utanför. Fann fotografin genom musiken. Driver sedan 1995 egen bildbyrå men sysslar till stor del med egna bokprojekt samt då och då reklamfotouppdrag. Patriks konstnärliga bilder skildrar ofta en drömvärld där naturens trolska sida dominerar och dess skönhet framträder på ett speciellt sätt. Vackra ljusspel över kust, slätt och skog som vittnar om landskapets karaktär och temperament brukar vara hans signum. Arkivet i övrigt består till stor del av välkomponerade landskapsbilder där klara friska dagar med blå himlar och molntussar visar Hallands mångfald och framtoning. 1998 blev Patrik invald i Svenska Naturfotograferna/N och året därefter i den sydsvenska bildgruppen PhotoNatura. Hösten 2000 släppte Patrik sin första bok Avtryck, där han i bild och text beskriver sina strövtåg i landskapen kring Halmstad. Hösten 2002 var det dags igen, hans andra bok, Halland - landet innanför hallarna är ett bildverk som tar oss med på en trolsk vandring i hela Hallands län. Patriks tredje bok Halländska öar släpptes 2005 och den fjärde boken, Nissan - en å från a till ö kom 2009. Samarbetet med frilansjournalisten Micael Goth resulterade i boken, 50 Härliga vandringar i Halland som kom våren 2010. Sommaren 2011 släpptes den fjärde upplagan av Halland – landet innanför hallarna och då som omarbetad version. Våren 2014 kom den sjätte boken Strövtåg i Halland. Böckerna har blivit mycket uppskattade och flera av dem har tryckts upp i nya upplagor. Patrik är flitigt anlitad som föredragshållare där han tillsammans med sina bilder tar med åhörarna på sina strövtåg i sitt kära Halland, sett genom hans ögon. Även utställningar med Patriks fotografier har flitigt figurerat under årens lopp. Livnär sig på sina bilder sedan 1995.

Kontakt

Annette Seldén (ordförande)
Email: info [att] naturfotograferna.se

Mats Andersson (webbmaster)
Email: mats [att] concret.se
Powered by CONCRET